ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Σωρού 18 – 20,

15125, Μαρούσι

Τηλ. 210-6187500

Fax 210-6187575

Εάν θέλετε να αναφέρετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ή παράπονο σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων ASPIRIN®  & ASPIRIN-C® παρακαλείσθε να απευθυνθείτε σε επαγγελματία υγείας (π.χ. ιατρό ή φαρμακοποιό) ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στην Bayer Ελλάς στο τηλ. (+30) 210 6187500, fax: (+30) 210 6187 522, e-mail: drugsafety.greece@bayer.com.

Τελευταία ενημέρωση: February 7, 2017

Copyright © Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Back to Top