Άνθρωπος που περπατάει
Άνθρωπος που περπατάει

Κρατήστε τον κίνδυνο μακριά

Στις μέρες μας, οι καρδιαγγειακές παθήσεις ευθύνονται για το ένα-τρίτο περίπου των θανάτων παγκοσμίως.  Οι καρδιακές παθήσεις μπορούν να εμφανιστούν στον καθένα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι δεν θα συμβεί σε αυτούς ή τουλάχιστον όχι πριν φτάσουν σε προχωρημένη ηλικία. Γι' αυτό ακριβώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε τους παράγοντες κινδύνου και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτούς.


Παραδείγματα παραγόντων κινδύνου που δεν μπορείτε να επηρεάσετε:

 • Οικογενειακό ιστορικό καρδιακής νόσου
 • Ηλικία
 • Φυλή

Παραδείγματα παραγόντων κινδύνου που μπορείτε να ελέγξετε:

 • Μη ελεγχόμενη υψηλή αρτηριακή πίεση
 • Κάπνισμα
 • Υψηλή χοληστερόλη
 • Υψηλή LDL (κακή χοληστερόλη)
 • Χαμηλή HDL (καλή χοληστερόλη)

Άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, τον μη ρυθμισμένο διαβήτη και την παχυσαρκία.


Ορισμένες συμβου λές που πρέπει να θυμάστε:

 • Μην καπνίζετε
 • Τρώτε υγιεινές τροφές (χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπη, αλάτι και χοληστερόλη)
 • Κάντε σωματική άσκηση
 • Ρυθμίστε την υψηλή αρτηριακή πίεση
 • Να υποβάλλεστε τακτικά σε ιατρικούς ελέγχους και να συζητάτε με τον γιατρό σας
Back to Top