Προφύλαξη από επανεμφάνιση καρδιακού εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου με την Aspirin® 100mg

Προφύλαξη από επανεμφάνιση καρδιακού εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου με την Aspirin® 100mg

Η κύρια αιτία ενός καρδιακού εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου είναι η απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων. Η Aspirin® 100mg αποτρέπει τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και, συνεπώς, την απόφραξη των αγγείων.1 Για ποιον ενδείκνυται λοιπόν η Aspirin®; Και πώς λαμβάνεται;

 • 100 mg x 20 δισκία

Ζητήστε την από τον φαρμακοποιό σας, κατόπιν συμβουλής γιατρού

Σε ποιές καταστάσεις ενδείκνυται η Aspirin® 100mg;

Η Aspirin® 100mg ενδείκνυται για:

 • Πόνους μικρής ή μέτριας έντασης, όπως κεφαλαλγίες, νευραλγίες, μυαλγίες, αρθραλγίες και γενικά πόνους μη σπλαγχνικής προέλευσης.
 • Εμπύρετες γενικά καταστάσεις.
 • Μείωση του κινδύνου θνησιμότητας σε ασθενείς με υποψία για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
 • Προφύλαξη από επανεμφάνιση εμφράγματος.
 • Μείωση του κινδύνου υποτροπής ισχαιμικού θρομβωτικού εγκεφαλικού επεισοδίου σε άνδρες (στις γυναίκες δεν έχει αποδειχθεί μείωση των παραπάνω κινδύνων).
 • Προφύλαξη μετά από παροδικό ισχαιμικό, εγκεφαλικό επεισόδιο.
 • Χρόνια ασταθή στηθάγχη.
 • Προφύλαξη από στεφανιαία θρομβωτικά επεισόδια σε ασθενείς με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, όπως: υπέρταση (μετά τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης), υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη, κάπνισμα.
 • Προφύλαξη από θρόμβωση (προφύλαξη από επαναπόφραξη) μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη (BYPASS) και αρτηριοφλεβική τεχνικά αναστόμωση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοδιάλυση.
 • Προφύλαξη από θρόμβωση μετά από διαδερμική, δια-αυλική αγγειοπλαστική χειρουργική
Aspirin® 100mg

Πώς λαμβάνεται η Aspirin® 100 mg;

Η Aspirin® 100 mg αναστέλλει την προσκόλληση και συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Έτσι προλαμβάνει τον σχηματισμό θρόμβων στο αίμα.1

H Aspirin®100mg ενδείκνυται για μακροπρόθεσμη θεραπεία και μόνον κατόπιν συμβουλής γιατρού. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνετε την Aspirin® 100 mg καθημερινά, σύμφωνα με τη συμβουλή του γιατρού σας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να μην σταματάτε ποτέ το φάρμακο με δική σας πρωτοβουλία ή να αλλάζετε τη δόση - αυτό πρέπει να αποφασιστεί σε συνεννόηση με τον γιατρό σας.
Για τη λήψη της Aspirin® 100 mg ενημερωθείτε σχετικά από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας και διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης.

Αθλητικός Άντρας
Αντιμετώπιση

Η Aspirin® 100mg ενδείκνυται για για την πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων στο αίμα όταν λαμβάνεται μακροχρόνια.

Πρόληψη

Η Aspirin® 100 mg συμβάλλει στην προφύλαξη από επανεμφάνιση εμφράγματος μετά από το πρώτο επεισόδιο.

Δράση

Η Aspirin® 100mg αναστέλλει τη συσσώρευση αιμοπεταλίων μειώνοντας τον κίνδυνο σχηματισμού θρόμβων.1

Πώς λειτουργεί η Aspirin® 100mg;

Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ, η δραστική ουσία της Aspirin® 100mg, χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως αποτελεσματικός παράγοντας αναστολής της συσσώρευσης αιμοπεταλίων, και δρα έτσι ως προστασία ενάντια στην επανεμφάνιση καρδιακού εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου1.

Προϊόντα Aspirin

Προϊόντα Aspirin

Aspirin® δισκία, Aspirin® Αναβράζοντα δισκία, Aspirin Complex® Cold & Flu, Aspirin-C®, Aspirin®100mg. Ποιο προϊόν είναι κατάλληλο για τα συμπτώματά μου;

 1. ΦΟΧ Αspirin tab 100mg.